چشم انداز شرکت پلان:

 • تمرکز برنیازها، انتظارات و پیشنهاد های مشتریان به منظور افزایش رضایت و وفاداری ایشان
 • تعهد به بهبود مداوم در تمامي ابعاد سازمان واستفاده بهینه از منابع با رویکرد سیستماتیک و فرآیندی
 • حضور در بازار های جدید، بررسی و تحقیق بازار و افزایش حجم بازار و فروش
 • تعهد به شناسایي، درک و برآورده سازی نیاز های ذینفعان
 • کاهش تاثیرات عوامل بیرونی و درونی با به کار گیری کنترل اثر بخش ریسک
 • شناسایی و رعایت قوانین ملی و بین المللی و الزامات قراردادی در حوزه کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • ارتقاء فرهنگ کارکنان و تلاش گروهی در حوزه مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
 • باور به سیستم گردش اطلاعات سالم
 • برترین شرکت هوشمندسازی ایران در 5 سال آینده
 • ارتقا فرهنگ هوشمندسازی و تلاش برای آموزش در حوزه تکنولوژی های روز و کارآمد
 • .

  با عضویت در خبرنامه وبسایت از اخرین اخبار خانه هوشمند control4 با خبر شوید