1. نمایندگی :استان فارس، شهرشیراز

مدیریت: جناب آقای مهندس اورنگ / شرکت : الکترو آذرخش ماهان

  1. نمایندگی : استان یزد

مدیریت:  جناب آقای مهندس حسینی / شرکت : مبنا نیرو صنعت کویر یزد

  1.  نمایندگی : شهر تهران

مدیریت: جناب آقای مهندس نجفی /  شرکت : رایمند آشیان پارس

  1. نمایندگی : استان مازندران، شهر آمل

مدیریت: جناب آقای مهندس مجیدی/  شرکت : آمل الکتریک

  1. نمایندگی : خراسان جنوبی،شهر بیرجند

مدیریت: جناب آقای مهندس اسلامی  /   شرکت : یکتا کنترل جنوب خراسان

  1. نمایندگی : استان کرمان

مدیریت: جناب آقای مهندس سجادپور – جناب آقای مهندس کازرونی / شرکت : بوتیا رایانه کویر

  1.  نمایندگی : استان مازندران،شهر تنکابن

 مدیریت: جناب آقای مهندس کیهانی / شرکت : هوشمندسازان کیهان

  1. نمایندگی : استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

 مدیریت: جناب آقای مهندس نیکخواه /  شرکت : اروم نوین اندیشان سها

  1.  نمایندگی : استان اصفهان، شهر اصفهان

مدیریت: جناب آقای مهندس سامانی – جناب آقای مهندس خامی   /   شرکت : سامیا خودمهار پاسارگاد

  1. نمایندگی : استان هرمزگان، شهر بندرعباس

مدیریت: جناب آقای مهندس جهانگیری / شرکت : نخل زرین آرامیس