خبر > رونمایی از وب سایت جدید دفتر Control 4 امریکا در ایران- شرکت پلان

فاز اول وب سایت رسمى دفتر Control 4 آمریکا در ایران، زیر مجموعه شرکت پلان، در مرداد ماه ١٣٩۶ طراحی و راه اندازی شد.
فاز دوم وب سایت جامع control4.ir تا پایان شهریور ماه ١٣٩۶ رونمایى خواهد شد.
ما به عنوان متخصص در صنعت هوشمندسازى ساختمان، این افتخار را داریم تا با بیش از ١٠ سال حُسن انجام کار راه حل هاى ویژه ى خود را براى آینده با شما به صورت شفاف سهیم شویم.
ما اولین بودیم، اما آنچه ما را ماندگار خواهد کرد، بهترین بودن در پیشگاه خدمت رسانی به شماست.

آرزوى پلان، آرامش خاطر خانواده و زندگى بهتر براى هموطنان.